+91 7023899043, 8766111444 ashwanisingh300@gmail.com

Contact Us

Singh's Thai Spa (Ashwini Singh)

Main Branch

B-32, Girdhar Marg, Ashok Vihar, Near B1 Plaza, Malviya Nagar, Jaipur-302017

Mobile:

+91 7023899043, 8766111444

Email:

ashwanisingh300@gmail.com

Feedback